Ogłoszenie o zamknięciu konkursu ofert  na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku CSR WUM 


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w dniu 14 maja 2021 r. Komisja Konkursowa zamknęła konkurs na najem zewnętrznej ścianki wspinaczkowej, zlokalizowanej na zewnątrz budynku Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - firma TXT Marek Fliśnik.

Jej oferta spełnia wszystkie wymogi formalne postępowania konkursowego.

Printer Friendly, PDF & Email