Ogłoszenie o zamknięciu konkursu ofert  na wynajem powierzchni laboratoryjno - biurowej (43m2) znajdującej się w budynku Bloku F położonym przy ul. J. Nielubowicza 5 w Warszawie 


WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w dniu 14 maja 2021 r. Komisja Konkursowa zamknęła konkurs na wynajem powierzchni laboratoryjno - biurowej (43m2)
znajdującej się w budynku Bloku F położonym przy ul. J. Nielubowicza 5 w Warszawie.

Do konkursu przystąpił jeden oferent - spółka Explorna Therapeutics Sp. z o. o..

Jej oferta spełnia wszystkie wymogi formalne postępowania konkursowego.
 

Printer Friendly, PDF & Email