Immatrykulacja studentów Wydziału Farmaceutycznego

Data wydarzenia
Miejsce
Centrum Dydaktyczne WUM, Aula im. prof. Janusza Piekarczyka, ul. Księcia Trojdena 2a.
Godz. 12.00
Opis wydarzenia

 

 

Organizator
Wydział Farmaceutyczny WUM