Nowa jednostka chorobowa opisana przez naszych badaczy

Chorobę chrakteryzującą się niedoborem odporności z autozapaleniem i dysmorfią opisali badacze z Zakładu Genetyki Medycznej pod kierownictwem prof. Rafała Płoskiego we współpracy z zespołem prof. Dominiki Nowis. Przyczyną uwarunkowanej genetycznie choroby młodego pacjenta okazał się być wariant genu IL6ST, kodującego receptor dla cytokin.

Dzięki technice sekwencjonowania genomu (dokładnie jego kodującej części, czyli eksomu) zidentyfikowano mutację odpowiedzialną za rozwój choroby, opisaną jako IL6ST Tyr186_Tyr190del. Wyniki prac naszych połączonych zespołów badawczych opublikowano w prestiżowym Human Molecular Genetics, a ich znaczenie zostało podkreślone przez wydawcę zamieszczeniem wyniku badania na okładce aktualnego numeru pisma.
 
Gen IL6ST koduje białko GP130 warunkujące przekazywanie sygnału prozapalnego cytokin z rodziny interleukiny 6. Zmutowana forma białka GP130 w niekontrolowany sposób pobudza białka JAK i STAT, które regulują szereg istotnych funkcji komórkowych. Somatyczne mutacje IL6ST, w szczególności małe monoalleliczne delecje, z których najczęściej występuje IL6ST Ser187_Tyr190del, są znaną przyczyną zapalnych guzów wątrobowokomórkowych, ale dotychczas nie opisano choroby wywoływanej przez takie mutacje występujące konstytutywnie. 

Dalsze badania wykazały, że zmutowane komórki pacjenta charakteryzują się pobudzeniem białek sygnałowych STAT3. Dzięki tym ustaleniom lekarze mają nadzieję, że w leczeniu nowego zespołu chorobowego można będzie zastosować nowoczesne inhibitory szlaku sygnałowego JAK/STAT-  ruksolitynib lub tofacytynib.

Pełen skład autorski pracy: Anna Materna-Kiryluk - Polish Registry of Congenital Malformations, Chair and Department of Medical Genetics, Poznan University of Medical Sciences; Agnieszka Pollak - Department of Medical Genetics, Warsaw Medical University, Karol Gawalski - Department of Immunology, Medical University of Warsaw, Aleksandra Szczawinska-Poplonyk - Department of Pediatric Pneumonology, Allergology and Clinical Immunology, Institute of Pediatrics, Poznan University of Medical Sciences, Zuzanna Rydzynska - Department of Immunology, Medical University of Warsaw, Anna Sosnowska - Department of Immunology, Medical University of Warsaw, Bożena Cukrowska - Laboratory of Immunology, Department of Pathology, The Children’s Memorial Health Institute, Piotr Gasperowicz - Department of Medical Genetics, Warsaw Medical University, Ewa Konopka - Laboratory of Immunology, Department of Pathology, The Children’s Memorial Health Institute, Barbara Pietrucha - Department of Clinical Immunology, The Children’s Memorial Health Institute, Tomasz M. Grzywa - Department of Immunology, Medical University of Warsaw, The Doctoral School of the Medical University of Warsaw, Magdalena Banaszak-Ziemska - Department of Pediatric Endocrinology and Rheumatology, Institute of Pediatrics, Poznan University of Medical Sciences, Marek Niedziela - Department of Pediatric Endocrinology and Rheumatology, Institute of Pediatrics, Poznan University of Medical Sciences, Jolanta Skalska-Sadowska - Department of Pediatric Oncology, Hematology and Transplantology University of Medical Sciences, Piotr Stawinski - Department of Medical Genetics, Warsaw Medical University, Dariusz Śladowski - Department of Transplantology and Central Tissue Bank, Centre for Biostructure, Medical University of Warsaw,  Dominika Nowis - Laboratory of Experimental Medicine, Medical University of Warsaw, Rafal Ploski - Department of Medical Genetics, Warsaw Medical University.