Student kierunku lekarskiego stypendystą Fulbrighta

Arkadiusz Kołodziej student piątego roku kierunku lekarskiego znalazł się w gronie laureatów Programu BioLAB prowadzonego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta.

Nasz student odbędzie roczny staż na Uniwersytecie Wirginii – renomowanym ośrodku badawczym w USA, gdzie dołączy do zespołu prof. Zhiyi Zuo w Klinice Anestezjologii. Zespół ten zajmuje się zagadnieniami związanymi ze starzeniem ośrodkowego układu nerwowego, neuroprotekcją oraz neurobiologią behawioralną. Arkadiusz Kołodziej będzie zaangażowany w projekt mający na celu określenie roli mikrobiomu jelitowego w procesie starzenia mózgu, będzie także badał mechanizmy działania anestetyków stosowanych w medycynie na funkcje poznawcze. 
 
Warto wspomnieć, że Arkadiusz Kołodziej realizuje z sukcesami swoje zainteresowania naukowe także na innych polach. Nasz student - pasjonat kosmologii wraz z zespołem Innspace, którego jest członkiem, zdobył czwarte miejsce w międzynarodowym konkursie Moon Base Design Contest. Projekt grupy to baza na Księżycu, wykonana przy pomocy druku 3D. Był także odpowiedzialny za opracowanie merytoryczne projektu szpitala na Księżycu - "Alldream Lunar Institute" w konkursie edukacyjnym “Home on the Moon” organizowanym przez Fundację Aldrin Family Foundation w USA.

Młody badacz zajmujący się popularyzacją wiedzy o kosmosie jest członkiem Rady Studentów przy prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej. Razem ze swoim kolegą Ignacym Góreckim – również studentem kierunku lekarskiego odbył także kurs szkoleniowy w Europejskiej Agencji Kosmicznej dotyczący fizjologii ludzkiej w kosmosie. Obaj studenci są także członkami Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego.