100. rocznica przyznania Naczelnikowi Państwa Józefowi Piłsudskiemu tytułu Doktora Honoris Causa Wydziału Lekarskiego UW

Data dodania: 30.04.2021
2 maja 1921 r. na wniosek Rady Wydziału Lekarskiego UW - Marszałek Józef Piłsudski został wyróżniony tytułem Doktora Honoris Causa. Uroczystość nadania odbyła się w Auditorium Maximum Pałacu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Tym samym Józef Piłsudski stał się pierwszym Doktorem Honoris Causa w ponad 200-letniej historii naszej Uczelni.

Wraz z tytułem Józef Piłsudski otrzymał od władz ówczesnego Wydziału Lekarskiego dyplom z następującymi słowami:

"My, Jan Kochanowski, profesor średniowiecznej historii polskiej, obecny rektor i Antoni Gluziński doktor medycyny, profesor patologii i terapii specjalnej, obecny dziekan Wydziału Lekarskiego, męża znakomitego JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO na pierwszego Naczelnika Państwa Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej w czasie odzyskania niepodległości jedno-głośnie obranego, który studia medyczne ongiś zaczęte musiał przerwać, aby tem łacniej uleczyć serca Polaków niewolą zgnębione, który z wybuchem wojny miecz przez pradziadów przekazany wzniósł dla wyzwolenia ojczyzny, a wypełniając święte pragnienia i marzenia przodków, swoją pierś i pierś żołnierza polskiego nawale wrogów przeciwstawił, który założywszy mocne fundamenty bytu Ojczyzny rozpalił na nowo na kresach Rzeczypospolitej pochodnię wiedzy zgaszoną przez tyranów, który nie tylko około wyzwolenia i budowania Ojczyzny, lecz także z całą Polską wokół zabezpieczenia pokoju innych narodów wielce się zasłużył, 2 maja 1921 roku doktorem medycyny honoris causa uroczyście ogłosiliśmy i dla stwierdzenia tego, ten oto dyplom w pieczęć uniwersytetu postanowiliśmy zaopatrzyć."
 

Więcej o Marszałku Józefie Piłsudskim w publikacji jubileuszowej z okazji 200-lecia nauczania medycyny w Warszawie zatytułowanej „Poczet Doktorów Honoris Causa” autorstwa dr Ewy Skrzypek (wydanie pierwsze - rok 2009, wydanie drugie uzupełnione i rozszerzone - rok 2016).
 
Honorowy tytuł Doctor honoris causa (z łac. „doktor dla zaszczytu”) to najwyższa godność akademicka, nadawana przez uczelnie osobom o wybitnych zasługach, szczególnie zasłużonym dla nauki i kultury.
Do tej pory nasza Uczelnia przyznała 76 tytułów DHC. Pełna lista wyróżnionych znajduje się na stronie.

Z okazji tego jubileuszu Muzeum Historii Medycyny WUM przygotowało materiał filmowy, do obejrzenia którego serdecznie zachęcamy.


 
Na podstawie: Ewa Skrzypek „Poczet Doktorów Honoris Causa”, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2016
Fot.: Muzeum Historii Medycyny WUM, NAC, Muzeum Wojska Polskiego

 

 

Printer Friendly, PDF & Email