Immatrykulacja studentów Wydziału Medycznego

Data wydarzenia
Miejsce
Aula Wykładowa im. prof. Janusza Piekarczyka, Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 11.00
Organizator
Wydział Medyczny WUM