Rada Wydziału Medycznego

Data wydarzenia
Miejsce
Spotkanie online - platforma Teams - godz. 12.00
Opis wydarzenia

Posiedzenie Rady Wydziału Medycznego