Praca studentów przy zwalczaniu epidemii

Data dodania: 02.04.2021
Ministerstwo Zdrowia skierowało 26.03 br. pismo do Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie tworzenia list studentów, których Wojewoda mógłby skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii. W dniu dzisiejszym Rektorzy otrzymali uzupełniające informacje dotyczące zasad wykonywania tej pracy i zaliczania jej w poczet zajęć odbywanych w ramach studiów.

Mając na uwadze zapewnienie studentom możliwości realizacji programu studiów, zaleca się, aby chętni studenci skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii wykonywali tę pracę, w takim czasie, aby mogli również uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w ramach studiów. Oznacza to, że praca, do której zostaną skierowani studenci (np. na oddziałach przeznaczonych do leczenia pacjentów chorych na COVID-19 albo w punktach szczepień) powinna być, jeśli to możliwe, świadczona w czasie wolnym od zajęć tj. popołudniami lub w weekendy i święta.
Okres pracy przy zwalczaniu epidemii świadczonej w czasie wolnym od zajęć powinien być zaliczony na poczet wakacyjnych praktyk zawodowych o charakterze odpowiadającym praktyce zawodowej określonej w programie studiów.


W kwestii zasad zaliczenia umiejętności przewidzianych programem studiów na podstawie pracy w oddziałach covidowych ministerstwo prosi, aby w przypadku studentów ostatniego roku w możliwe jak największym zakresie praca ta była zaliczona jako element brakującego szkolenia koniecznego do ukończenia studiów.

W dniu dzisiejszym Ministerstwo udzieliło również odpowiedzi na pytania Samorządu Studentów dotyczące warunków ich pracy w oddziałach covid.


Treść listów Ministerstwa Zdrowia zamieszczona jest poniżej.
 

Pismo w sprawie sposobu zaliczania studentom zajęć na uczelni w związku z skierowaniem do walki z pandemią

Pismo do uczelni w sprawie kierowania studentów na podstawie art. 47 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pytania studentów

Printer Friendly, PDF & Email