Pierwsza w Polsce laparoskopowa prawostronna hemihepatektomia u chorego z marskością

Zespół Kliniki Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby CSK UCK WUM, kierowanej przez prof. Krzysztofa Zieniewicza, wykonał pierwszą w Polsce laparoskopową, prawostronną hemihepatektomię u chorego z marskością wątroby.

Prawostronne hemihepatektomie, czyli anatomiczne resekcje prawych segmentów wątroby, należą do najbardziej rozległych i najtrudniejszych technicznie laparoskopowych operacji z zakresu chirurgii wątroby. W przypadku pacjentów z marskością, operacje te wykonywane są jedynie w nielicznych i najbardziej wyspecjalizowanych ośrodkach zajmujących się chirurgią wątroby i dróg żółciowych na świecie. 
Przeprowadzenie operacji było możliwe dzięki rozwojowi pionierskiego programu rozległych anatomicznych resekcji wątroby przez prof. Michała Grąta i współpracowników: dr. n. med. Macieja Krasnodębskiego, dr. Konrada Kobrynia, dr. Marcina Morawskiego, dr. Pawła Rykowskiego, dr Małgorzaty Nowosad, dr. Michała Skalskiego i dr Marty Dec. Od września 2020 roku zespół wykonał z sukcesem kilkanaście rozległych anatomicznych resekcji wątroby z powodu pierwotnych i wtórnych nowotworów tego narządu. Rozwój programu był możliwy także dzięki zaangażowaniu zespołu pielęgniarskiego bloku operacyjnego: Joanny Jabłonowskiej (Oddziałowej), Jolanty Budny i Marzeny Kaczmarskiej.
 
Wprowadzenie techniki małoinwazyjnej do wykonywania tych operacji prowadzi do zmniejszenia urazu operacyjnego, przyspiesza rehabilitację oraz zmniejsza ból, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów chirurgii onkologicznej.
Prawostronne hemihepatektomie u chorych z marskością stanowią operacje obarczone najwyższym ryzykiem powikłań, szczególnie krwawień i pooperacyjnej niewydolności wątroby. Omawianą operację wykonano z powodu rzadkiego agresywnego nowotworu wątroby o cechach raka wątrobowokomórkowego i raka dróg żółciowych (combined hepatocellular/cholangiocellular carcinoma) z masami nowotworowymi wypełniającymi prawą gałąź żyły wrotnej i jej odgałęzienia.

Przebieg pooperacyjny był niepowikłany, chory szybko powrócił do przedoperacyjnego poziomu sprawności i opuścił klinikę w 8. dobie po operacji.