Wszczepienie najnowszego bezelektrodowego stymulatora serca w Klinice Kardiologii UCK WUM

W I Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierownik prof. Grzegorz Opolski) Zespół Oddziału Elektrokardiologii wykonał zabieg wszczepienia najnowszego bezelektrodowego stymulatora serca typu MICRA™ AV. Jest to pierwszy taki zabieg wykonany na Mazowszu. Wcześniejsze zabiegi wykonano w ostatnim czasie w Poznaniu, Zabrzu i Wrocławiu.

U 69-letniego pacjenta ze względu na objawy związane z wolnym rytmem serca zaistniały wskazania do wszczepiania stymulatora serca. Jednak ze względu na fakt, że jest pacjent od lat przewlekle dializowany z powodu skrajnej niewydolności nerek, zastosowanie klasycznego układu stymulującego z elektrodami umieszczonymi w żyłach mogłoby problematyczne. Pacjent ma już wytworzoną przetokę dializacyjną i a w przyszłości może zaistnieć potrzeba wyłonienia kolejnych. Układ naczyniowy u takiego pacjenta wymaga szczególnej ochrony. Dlatego preferowaną opcją było zastosowanie stymulatora bezelektrodowego.

Micra™ AV to najmniejszy na świecie stymulator serca z możliwością zapewnienia synchronizacji przedsionkowo-komorowej (AV). W kolejnej generacji został wzbogacony o opcję dostosowania częstości stymulacji do własnej aktywności układu bodźcotwórczego serca. Dzięki temu, może być zastosowany w leczeniu pacjentów z blokiem przedsionkowo-komorowym, polegającym na zaburzeniach przewodzenia sygnałów elektrycznych pomiędzy jamami serca (przedsionkami a komorami). Do tej pory tacy pacjenci byli leczeni zastosowaniem standardowego układu stymulującego, składającego się z dużo większej baterii i długich elektrod wprowadzonych do żył i jam serca. Nowa technologia daje mniejsze ryzyko powikłań wczesnych i odległych, i szczególnie jest dedykowana dla pacjentów z problemami naczyniowymi (np. dla pacjentów dializowanych).

Skład Zespołu Oddziału Elektrokardiologii, który wykonał ten innowacyjny zabieg: prof. Marcin Grabowski, dr med. Marcin Michalak, mgr Dorota Dużyńska, mgr Dorota Świątek, mgr Małgorzata Kotowicz, mgr Elżbieta Świętoń.