Naukowiec WUM na czele The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH) 

Data dodania: 04.03.2021
Prof. Bożena Walewska-Zielecka z Zakładu Zdrowia Publicznego WNoZ została po raz drugi wybrana na Prezesa The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services (HPH). Funkcję Prezesa pełniła już w kadencji 2016-2018, a w latach 2014-2016 była członkiem zarządu sieci. Pani profesor jest także od 2011 r. koordynatorem krajowej sieci HPH w Polsce.

Sieć The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services obejmuje prawie 600 szpitali i pracowników służby zdrowia z 30 krajów.
rganizacja, której działalność została zainicjowana przez WHO promuje i rozpowszechnia uznane na całym świecie zasady, zalecenia i standardy dotyczące szpitali i usług zdrowotnych.
Sieć pracuje nad przeniesieniem ważnych koncepcji, strategii i standardów do struktury organizacyjnej, usług zdrowotnych oraz kultury szpitali. Dąży do poprawy zdrowia poprzez podniesienie jakości opieki zdrowotnej, relacji między szpitalami/ podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne a społecznością i środowiskiem, a w konsekwencji zwiększenia satysfakcji pacjentów, krewnych i personelu medycznego.

Więcej informacji o organizacji na stronie https://www.hphnet.org/about-us/
 

Fot.The International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services  (www)

Printer Friendly, PDF & Email