Nasze badaczki laureatkami konkursu OnkoGranty

Data dodania: 25.02.2021
Aneta Jachnis, doktorantka pracująca w Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej oraz Agata Ciuba doktorantka z Zakładu Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego zostały laureatkami IV edycji konkursu ONKOgranty organizowanego przez Fundację Polska Liga Walki z Rakiem.

W ramach konkursu ONKOgranty wyróżniane są nowe, dotychczas nie finansowane przez inne instytucje projekty eksperckie i edukacyjne, twórczo nawiązujące do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Projekt Anety Jachnis nagrodzony w kategorii „Onkologia w czasach pandemii” noszący tytuł „Rzetelne źródło wiedzy na temat żywienia dla pacjentów onkologicznych w dobie pandemii” to blog. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach działalności SKN Żywienie i Medycyna.

“To mały projekt, o dużych aspiracjach – zapewnienie odpowiedniej dietoterapii chorym z nowotworami, zwłaszcza obecnie - w czasie pandemii stanowi ogromne wyzwanie przede wszystkim dla samego pacjenta i jego opiekunów. W ramach projektu jako SKN Żywienie i Medycyna chcemy zbudować bazę wiarygodnych materiałów informacyjnych na temat roli żywienia w prewencji i leczeniu chorób nowotworowych. Utworzymy źródło wiedzy i praktycznych porad, które będą skierowane przede wszystkim do samych pacjentów i opiekujących się nimi bliskich.” - podkreśla Aneta Jachnis, laureatka grantu, a zarazem opiekun SKN Żywienie i Medycyna.

Projekt Agaty Ciuby doceniony w kategorii „Jak poprawić skuteczność profilaktyki pierwotnej i wtórnej?” nosi tytuł „Analiza czynników wpływających na zgłaszalność kobiet na profilaktyczne badania mammograficzne w Polsce”. Badanie ma na celu identyfikację czynników wpływających na motywacje kobiet do podejmowania działań prozdrowotnych, dzięki czemu możliwe będzie dostosowanie edukacji zdrowotnej do odbiorcy, gdyż jak zauważa jego autorka „Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym kobiet w Polsce i drugą co do częstości przyczyną zgonów z powodów onkologicznych. Początkowa faza choroby przebiega bezobjawowo, a wszelkie zmiany nowotworowe można jedynie wykryć podczas profilaktycznych badań mammograficznych. Wczesne wykrycie i interwencja medyczna znacznie zwiększają szanse na wyleczenie. Wyzwaniem dla skuteczności badań przesiewowych w kierunku raka piersi jest natomiast niska zgłaszalność kobiet”. 
 

Fot.: Christina Stuelten, Carole Parent, NCI Center for Cancer Research

Printer Friendly, PDF & Email