Spotkanie JM Rektora z twórcami podręcznika „ Żywienie w chorobach nowotworowych”

Data dodania: 24.02.2021
Podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” był tematem spotkania JM Rektora prof. Zbigniewa Gacionga, nestora polskiego żywienia klinicznego, wieloletniego Kierownika Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Żywienia naszej Uczelni prof. Brunona Szczygła oraz redaktorów naukowych książki: prof. Andrzeja W. Szawłowskiego, prof. Joanny Gromadzkiej-Ostrowskiej, prof. Piotra Paluszkiewicza oraz prof. Macieja Słodkowskiego, które odbyło się 16 lutego 2021 roku.

Goście przekazali rektorowi specjalny egzemplarz pozycji naukowej, która została wydana w 2020 roku przez PZWL Wydawnictwo Lekarskie pod patronatem Ich Magnificencji Rektorów: Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Podręcznik jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego.
Jak czytamy w przedmowie podręcznik „Żywienie w chorobach nowotworowych” przeznaczony jest dla wszystkich lekarzy, którzy ukierunkowali swoje zawodowe zainteresowania na leczenie chorych na nowotwory, a szczególnie chirurgom ogólnym, onkologicznym, radioterapeutom, onkologom klinicznym i gastroenterologom. „W polskiej medycznej literaturze brak było dzieła, które w sposób kompleksowy w świetle aktualnego stanu wiedzy, omówiłoby wszystkie problemy dotyczące odżywiania chorych na nowotwory. Przygotowany podręcznik ma dwa główne działy: żywienie jako czynnik przyczynowy i profilaktyczny powstawania nowotworów  oraz żywienie jako czynnik leczniczy w onkologii.” 
Rektor prof. Zbigniew Gaciong przekazał otrzymany specjalny egzemplarz podręcznika do Biblioteki Głównej naszej Uczelni, aby służył całej społeczności naszego Uniwersytetu. 

Printer Friendly, PDF & Email