Szczepienia - informacje

Data dodania: 10.01.2021
Od 11 stycznia 2021 r. rozpoczynają się szczepienia studentów naszej Uczelni, a od 18 stycznia 2021 r. nauczycieli akademickich niezatrudnionych w szpitalach, następnie pracowników administracyjnych. Każdy członek społeczności WUM, który zgłosił chęć szczepienia, otrzyma na uczelniany adres e-mail informacje o dacie szczepienia i wyznaczonym punkcie szczepień.

W przypadku osób, które przystąpiły już do szczepienia w innym miejscu, uprzejmie prosimy o informację zwrotną do właściwego dziekanatu (studenci) lub na e-mail: szczepienia@wum.edu.pl (nauczyciele akademiccy niezatrudnieni w szpitalach i pracownicy administracyjni). 

Szczepienia studentów - od 11 stycznia 2021 r. 
Od poniedziałku, 11 stycznia 2021 r.   
•    w Szpitalu Klinicznym ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej 2,   
•    w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya 4. 
Od wtorku, 12 stycznia 2021 r. - w Uniwersyteckim Centrum Stomatologii WUM przy ul. Binieckiego 6.
Od czwartku, 14 stycznia 2021 r.- w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym UCK WUM przy ul. Żwirki i Wigury 63a oraz w Centrum Dydaktycznym WUM przy ul. Trojdena 2b. 
Szczepienia pracowników badawczo-dydaktycznych - od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. 
Szczepienia pracowników administracji i pozostałych grup - zgodnie z harmonogramem pracownicy administracyjni będą szczepieni po kadrze akademickiej i studentach.

Listy rezerwowe
Zapraszamy nauczycieli akademickich niezatrudnionych w szpitalach oraz pracowników administracyjnych do zgłaszania się na listy rezerwowe. Zgłoszeń na listę rezerwową należy dokonywać na adres e-mail: listarezerwowa@wum.edu.pl, podając nr tel. kontaktowego oraz informację, do którego punktu szczepień są Państwo w stanie dotrzeć w ciągu godziny. Zgłoszenie się na listę rezerwową jest deklaracją stawienia się w wybranym punkcie szczepień w ciągu godziny od otrzymania telefonu z informacją o możliwości zaszczepienia z listy rezerwowej. UWAGA: na listę rezerwową mogą się zgłosić wyłącznie osoby, które dokonały uprzednio zgłoszenia chęci zaszczepienia i przesłały odpowiednie oświadczenie. Z listy rezerwowej możliwe będzie szczepienie w następujących punktach: 
1. CM WUM Sp. z o.o. (punkty: Uniwersyteckie Centrum Stomatologii ul. Bineckiego 6 i Centrum Dydaktyczne ul. Ks. Trojdena 2b); 
2. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindleya 4; 
3. Szpital Kliniczny ks. Anny Mazowieckiej u. Karowa 2. 

 

Każda osoba powinna zgłosić się do wyznaczonego punktu szczepień z:

1.    Dokumentem tożsamości 

2.    Wypełnionym „Kwestionariuszem wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja word - 43 KB) 
„Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19” - (wersja PDF - 201 KB) 

3.    Wypełnionym „Oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja word - 65 KB) 
„Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” - (wersja PDF - 208 KB) 

Prosimy śledzić na bieżąco kolejne komunikaty w zakładce: SZCZEPIENIA - INFORMACJE 

Printer Friendly, PDF & Email