List otwarty Dziekanów Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego do Społeczności Akademickiej

.
Warszawa 7 stycznia 2021 r.


Szanowni Członkowie Społeczności Akademickiej,

Zwracamy się do Państwa w poczuciu odpowiedzialności zarówno za tę najbliższą, jak i odległą przyszłość naszej Uczelni. Wydarzenia, których jesteśmy świadkami w ostatnich dniach budzą nasz najgłębszy niepokój i dezaprobatę. Nie jest naszym zamiarem podejmowanie kolejnej oceny przebiegu szczepień przeciw COVID-19 realizowanych przez Centrum Medyczne WUM. Chcemy natomiast zwrócić uwagę na niedopuszczalne formy wyrażania opinii oraz pochopne formułowanie oskarżeń, które pojawiają się w przestrzeni medialnej. 
Jakkolwiek wszyscy Członkowie naszej Społeczności mają pełne i równe prawo wyrażania swoich sądów, to jednak treść licznych, częściowo anonimowych komentarzy, dalece odbiega od standardów, których powinni przestrzegać lekarze, pracownicy naukowi, doktoranci i studenci wyższej uczelni. Pamiętajmy, że każdemu Członkowi Społeczności Akademickiej należy się prawo do zachowania godności. Nie możemy więc zaakceptować hejtu nacechowanego wrogością i agresją jako formy dyskusji i presji. Tym bardziej, że przy okazji ujawnienia nieprawidłowości w zakresie szczepień pojawiają się opinie o charakterze szkalującym, odnoszące się do przeszłości. Uważamy za niegodne anonimowe formułowanie oskarżeń i przypisywania win bez możliwości bezstronnej interpretacji zdarzeń. Opinie te dotyczą m.in. jakości nauczania w naszym Uniwersytecie. Jest to wysoce krzywdzące dla całej rzeszy zaangażowanych nauczycieli akademickich, którzy starają się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, dzielić się wiedzą i doświadczeniem, pomimo szeregu obiektywnych trudności. 
Zdajemy sobie sprawę, że w wielu jednostkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego warunki nauczania studentów, pracy klinicznej i naukowej są dalekie od ideału, ale nie jest to przecież problem ostatniego semestru. Nie ulega natomiast wątpliwości, że sytuacja uległa pogorszeniu z powodu epidemii, której skutki wszyscy boleśnie odczuwamy. Stanowczo przeciwstawiamy się jednak kreowaniu w zewnętrznych mediach krzywdzącego wizerunku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako Uczelni niedbającej o poziom kształcenia, tolerującej nieakceptowalne zachowania, takie jak zastraszanie, mobbing czy też nierówność w traktowaniu. 
Zwracamy uwagę na niebezpieczeństwo działań o charakterze mowy nienawiści, które mogą doprowadzić do trwałych i głębokich podziałów w naszej społeczności i destrukcyjnych następstw. Apelujemy o rozwagę i rzeczową dyskusję, która daje szanse uzyskania porozumienia, zamiast ulegania pokusie publicznego wyrażania złych emocji, które w dzisiejszych czasach stało się powszechnym sposobem osiągania fałszywego poczucia sprawiedliwości.        
W odróżnieniu od wielu tych osób, które wolą wyrażać swoje opinie, oskarżenia i ferować wyroki w formie anonimowej, nasz list podpisujemy pełnym imieniem i nazwiskiem.
prof. Rafał Krenke - Dziekan Wydziału Lekarskiego
dr hab.Joanna Kolmas - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
prof. Dorota Olczak-Kowalczyk - Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego
prof. WUM, dr hab. Dariusz Białoszewski - Dziekan Wydziału Medycznego
dr hab. Mariusz Gujski - Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Wydział Lekarski


prof. dr hab. n. med.
 Rafał Krenke

Wydział Lekarsko-Stomatologiczny


prof. dr hab. n. med.
Dorota Olczak-Kowalczyk

 

Wydział Farmaceutyczny


dr hab. n. farm.
Joanna Kolmas

 

Wydział Nauk o Zdrowiu


dr hab. n. med.
Mariusz Gujski

Wydział Medyczny


prof. WUM dr hab. n. med.
Dariusz Białoszewski