Naukowiec z WUM na stanowisku Prezydenta European Association of Nuclear Medicine

Data dodania: 04.01.2021
Dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska, adiunkt w Zakładzie Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, objęła stanowisko Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej (European Association of Nuclear Medicine EANM) na lata 2021-2022.

Dr hab. n. med. J. Kunikowska zajmuje się tematyką personalizowanej terapii w guzach neuroendokrynnych, glejakach mózgu oraz zastosowaniem nowych znaczników jak antygen specyficzny dla raka prostaty w diagnostyce chorób nowotworowych. Od lat aktywnie działa w polskich i europejskich strukturach naukowych. Od 2014 roku czynnie uczestniczy w pracach zarządu EANM, początkowo jako Sekretarz i Skarbnik a następnie Prezydent-Elekt. Ukoronowaniem tej działalności jest funkcja Prezydenta EANM. To szczególne wyróżnienie, ponieważ dr hab. n. med. J. Kunikowska została wybrana na to stanowisko jako druga kobieta w całej historii towarzystwa. 

Printer Friendly, PDF & Email