Kolejny mikrogrant dla naukowców WUM i UW

Data dodania: 30.12.2020
Lek. Tomasz Ginda z Kliniki Neonatologii UCK WUM oraz dr hab. n. społ. Grażyna Kmita z Wydziału Psychologii UW otrzymali wsparcie finansowe w postaci mikrograntu na badania wstępne.

Dofinansowaniem obu Uczelni został objęty projekt zatytułowany „Porównanie standardów opieki okołoporodowej nad matką i noworodkiem w Polsce i Zimbabwe ze szczególnym uwzględnieniem analizy wybranych urodzeniowych parametrów biometrycznych oraz określenie predyktorów zwiększonej umieralności okołoporodowej w populacji afrykańskiej”. Opiekunem naukowym przedsięwzięcia jest prof. Bożena Kociszewska-Najman, kierownik Kliniki Neonatologii UCK WUM.

Celem projektu jest porównanie parametrów biometrycznych noworodków i strategii okołoporodowej w Polsce i Zimbabwe oraz określenie czynników wysokiej śmiertelności matek i noworodków w krajach rozwijających się na przykładzie Zimbabwe. Przedsięwzięcie zakłada także opracowanie zaleceń i rekomendacji postępowania w opiece perinatalnej i neonatologicznej
Badania w ramach projektu zostaną wykonane w Polsce przez wykonawców projektu z WUM i UW oraz personel medyczny Binga District Hospital w Zimbabwe.
 

Printer Friendly, PDF & Email