Nasz naukowiec w grupie badaczy uhonorowanych prestiżową Nagrodą Erwina Schrödingera

Dr hab. Maciej Dawidowski z Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego znalazł się w składzie międzynarodowego zespołu naukowców wyróżnionego Nagrodą Erwina Schrödingera. Wyróżnienie to przyznawane jest przez Stowarzyszenie Niemieckich Instytutów Naukowych im. Hermanna von Helmholtza za wybitne osiągnięcia naukowe i innowacje technologiczne na styku różnych dyscyplin, w tym: medycyny, nauk przyrodniczych i inżynierii. Wręczenie Nagrody miało miejsce 12 października w Berlinie, podczas dorocznego spotkania członków Stowarzyszenia.

Interdyscyplinarny zespół badaczy został doceniony za odkrycie nowej grupy substancji czynnych oraz nowej strategii terapeutycznej, które mogą być wykorzystana w leczeniu chorób pasożytniczych. Tytuł nagrodzonego projektu to "Interakcja białek PEX14-PEX5 jako nowy cel molekularny w terapii infekcji wywołanych przez pasożyty Trypanosoma". Prace badawcze, które zaowocowały odkryciem  nowych substancji czynnych, były prowadzone przez dr. hab. Macieja Dawidowskiego między innymi  na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Obecnie są kontynuowane na naszej Uczelni w poszerzonym gronie naukowców, którzy prowadzą eksperymenty z zakresu projektowania i otrzymywania nowych substancji zaburzających biogenezę glikosomów i peroksysomów poprzez hamowanie powstawania kompleksu peroksyn PEX14 i PEX5.

W skład uhonorowanego Nagrodą Erwina Schrödingera weszli także:
prof. Michael Sattler, dr Grzegorz Popowicz (Instytut Biologii Strukturalnej, Centrum Helmholtz w Monachium )
prof. Ralf Erdmann, Dr Vishal Kalel (Instytut Biochemii i Patobiochemii, Uniwersytet Ruhry w Bochum)

Więcej Informacji o nagrodzonym projekcie:
https://www.helmholtz.de/en/health/new-active-substance-against-parasit…
https://www.youtube.com/watch?v=tyMDj6AE6WY&feature=emb_title

Kluczowe publikacje:
Dawidowski M, et al. J Med Chem. 63, (2020), 847-879, DOI: 10.1021/acs.jmedchem.9b01876
Dawidowski, M, et. al. Science 355, (2017), 1416-1420, DOI: 10.1126/science.aal1807

 

Fot.: za zgodą Helmholtz Association