Zarządzenia - Nauczyciele akademiccy

Zarządzenie nr 103/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie wznowienia działalności Centrum Sportowo - Rehabilitacyjnego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w okresie od dnia 4 maja 2021 r.

Zarządzenie nr 42/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 8 lutego 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19

Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie czasowego zawieszenia działalności Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 
w okresie od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

 

Zarządzenie nr 284/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 201/2020 (ze zm. jak w zarządzeniu nr 206/2020, nr 222/2020, nr 227/2020 oraz nr 253/2020) Rektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr  272/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 30 listopada 2020 zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Zarządzenie Nr 258/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 13 listopada 2020 zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć́ na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń́ i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-190 

Zarządzenie nr 253/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 201/2020 (ze zm., jak w zarządzeniu nr 206/2020 oraz nr 222/2020) Rektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.

Zarządzenie Rektora nr 222/2020 z dnia 19 października zmieniające zarządzenie nr 201/2020 (ze zm., jak w zarządzeniu nr 206/2020) Rektora z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM


Zarządzenie Rektora Nr 220/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16 października 2020 zmieniające zarządzenie Nr 193/2020 Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów, w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19.

Zarządzenie Rektora nr 212/2020 z dnia 12 października w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni przy użyciu środków komunikacji elektronicznej


Zarządzenie Rektora nr 202/2020 z dnia 30 września w sprawie powołania Rektorskiego Zespołu ds. organizacji kształcenia i spraw studenckich w warunkach zagrożenia koronawirusem


Zarządzenie Rektora nr 201/2020 z dnia 30 września w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM zmienionym Zarządzeniem Rektora nr 206/2020 z dnia 6 października


Zarządzenie Rektora nr 193 z dnia 24 września w sprawie organizacji zajęć na studiach, studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach oraz organizacji zaliczeń i egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z epidemią COVID-19Zarządzenie Rektora nr 129/2020 z dnia 22 czerwca zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację


Zarządzenie Rektora nr 89/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych poza siedzibą Uczelni z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu egzaminów i ich rejestrację

 

ZARZĄDZENIA ARCHIWALNE

Printer Friendly, PDF & Email