Uczelniany Zespół ds. HR Excellence

Skład Zespołu w latach 2019-2020:

 • Prof. dr hab. Piotr Małkowski - Przewodniczący Komisji, Prorektor ds. Personalnych i Organizacyjnych                                                                         
 • Prof. dr hab. Jadwiga Turło - Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii
 • Dr hab. Maciej Czerniuk - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
 • Dr hab. Filip M. Szymański - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
 • Dr Anna Płatek - Rada Dyscypliny Nauk Medycznych
 • Dr hab. Iwona Traczyk - Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
 • Dr hab. Dorota Włodarczyk - Rada Dyscypliny Nauk o Zdrowiu
 • Prof. dr hab. Anna Kiss - Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
 • Dr hab. Piotr Luliński - Rada Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych
 • Mgr Bartosz Godek - Przewodniczący Samorządu Doktorantów
 • Dr Antonina Doroszewska - Dyrektor Centrum Doskonalenia Edukacji Medycznej
 • Mgr Dorota Szubstarska - Dyrektor Pionu ds. Nauki i Transferu  Technologii
 • Mgr inż. Ewa Kaczmarek - Dyrektor Pionu ds. Personalnych i Organizacyjnych
 • Mgr Jakub Sokolnicki - Kierownik Biura Karier
 • Mgr Katarzyna Janeczek - Kierownik Sekcji Rekrutacji, Szkoleń i Oceny Pracowników
 • Magdalena Mullen - Sekretarz
   

Spotkanie Zespołu - 3 marca 2020 r. (notatka)