Program Patronacki

13 stycznia 2017 roku Warszawski Uniwersytet Medyczny zainaugurował uczelniany Program Patronacki.
Celem współpracy z najlepszymi warszawskimi liceami jest rozwój edukacji w zakresie nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, dotarcie do najzdolniejszej młodzieży oraz zachęcenie jej do podjęcia studiów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Ponadto, zaprezentowanie naszej Uczelni jako nowoczesnego ośrodka akademickiego z najlepszą ofertą edukacyjną
oraz prężnej instytucji naukowej, specjalizującej się zarówno w badaniach klinicznych, jak i medycynie teoretycznej.

Program umożliwia licealistom cykliczny udział w wykładach prowadzonych przez specjalistów z naszej Uczelni, uczestniczenie w konferencjach oraz wykładach organizowanych w WUM, a także dołączanie do wybranych uczelnianych zespołów badawczych. 

Uczestnictwo w Programie to dla uczniów doskonała okazja do kontaktu oraz wymiany doświadczeń z ekspertami z jednej z największych uczelni medycznych w kraju. Dzięki niej mogą oni pogłębiać wiedzę i rozwijać zainteresowania związane z medycyną, farmacją i naukami o zdrowiu oraz poznawać specyfikę studiów i zawodów medycznych.

Pierwsza edycja objęła 3 stołeczne licea:

Więcej