Wynik II Publicznego Przetargu na Sprzedaż Spektrometru Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje,
że w II Publicznym Przetargu na Sprzedaż Spektrometru Jądrowego Rezonansu Magnetycznego,
nie wpłynęła żadna oferta

Printer Friendly, PDF & Email