Fundacja Rozwoju WUM pozyskała od PZU SA 1 300 000 zł na zakup urządzenia do perfuzji wątroby!

Data dodania: 07.09.2020
1 września 2020 r. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zawarła z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA umowę prewencyjną w ramach, której otrzyma z funduszu prewencyjnego PZU SA środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego przeciwdziałającego skutkom rozwoju niewydolności wątroby dla Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM.

Kwota dofinansowania zostanie przeznaczona w szczególności na:

  • zakup urządzenia Liver Assist do perfuzji wątroby produkowanego przez firmę Organ Assist do zapewnienia perfuzji w warunkach -hipo i normotermii,
  • zakup jednorazowych zestawów do perfuzji,
  • zakup płynów do perfuzji,
  • zakup jednorazowych materiałów laboratoryjnych i oznaczeń potrzebnych do badań czynnościowych narządów.

„Jesteśmy ogromnie wdzięczni PZU SA za wsparcie naszej Kliniki. Lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom szpitala, którzy z poświęceniem walczą o zdrowie chorych, należy się jak najlepszy sprzęt, by mogli nieść skuteczną pomoc. Chcemy ich w tym wspierać, ale najważniejsze dla nas wszystkich jest zwiększenie skuteczności leczenia i  bezpieczeństwo pacjentów. Urządzenie do perfuzji wątroby może to zmienić. Stanowi nową i innowacyjną technologię, dopiero niedawno zastosowaną w warunkach klinicznych. Wiele badań potwierdza, że dzięki jego zastosowaniu można poprawić jakość pobranego narządu oraz wydłużyć możliwy czas przechowywania pobranej wątroby” - powiedziała Małgorzata Kozłowska - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju WUM.

"Dla PZU największą wartością jest życie i zdrowie Polaków. Jako firma odpowiedzialna społecznie wspieramy stosowanie nowoczesnych technologii w medycynie. Mam nadzieję, że nowoczesny sprzęt ułatwi lekarzom efektywną pracę, a osobom chorym szybki powrót do zdrowia" - zaznacza Dorota Macieja - Członek Zarządu PZU ŻYCIE SA.

Dofinansowanie sprzętu medycznego to jedna z wielu inicjatyw podjętych wspólnie przez PZU i Warszawski Uniwersytet Medyczny. Na początku pandemii koronawirusa, Grupa PZU przekazała WUM 400 tys. zł - połowę tej sumy zebrali pracownicy Grupy PZU, a drugą część dołożyły zarządy spółek. Pieniądze przeznaczono na zakup blisko dwóch tysięcy tzw. namiotów barierowych dla zakażonych. Te innowacyjne narzędzia - wynalazek Kierownika Centrum Symulacji Medycznych WUM - dr. Marcina Kaczora - trafiły do szpitali opiekujących się zarażonymi w całej Polsce.

W 2018 r. dzięki współpracy PZU i WUM, powstało Centrum Symulacji Położniczych „Bezpieczny Poród” WUM, które wyposażone zostało, m.in w zaawansowane fantomy porodowe oraz fantomy noworodkowe.

Termin realizacji projektu - do 31.08.2022 r.

Printer Friendly, PDF & Email