Wynik konkursu ofert  na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego pod nazwą „Klub Medyka”

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w konkursie na wynajem lokalu znajdującego się w Warszawie
przy ul. Oczki 1a, z przeznaczeniem na prowadzenie klubu studenckiego 
pod nazwą „Klub Medyka”

 nie wpłynęła żadna oferta