Sekretarka/Sekretarz w Pionie ds. Personalnych i Organizacyjnych