Pracownik sekretariatu w Muzeum Historii Medycyny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego