Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dnia 27-07-2020

Warszawski Uniwersytet Medyczny zaprasza placówki Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu pn. „Wdrożenie programu profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”.

Projekt realizowany jest przez Warszawski Uniwersytet Medyczny na podstawie umowy o dofinansowanie numer POWR.05.01.00-00-001/18-00/1210/2018/735 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin nadsyłania ofert to 31-08-2020 r.

Ogłoszenie o naborze placówek POZ_plik pdf_396 Kb

Umowa współpracy_plik pdf_375 Kb

Program ABCD - samokontroli znamion - Ogólnopolski Program Profilaktyki Nowotworów Skóry_plik pdf_1,6 Mb

Formularz ofertowy_plik ms word_61,3 Kb