Wynik I Publicznego Przetargu na Sprzedaż Spektrometru Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny informuje,
iż w I Publicznym Przetargu na Sprzedaż Spektrometru Jądrowego Rezonansu Magnetycznego

nie wpłynęła żadna oferta.