Nowe Impact Factors czasopism z grupy Editors' Club

Data dodania: 06.07.2020
W najnowszej edycji bazy Journal Citation Reports znalazły się periodyki, których redaktorami naczelnymi lub zastępcami redaktorów naczelnych są naukowcy WUM zrzeszeni w Editors’ Club.

Interdyscyplinarna Baza JCR, zawierająca szereg wskaźników charakteryzujących dane czasopismo,  stanowi podstawowe i wszechstronne narzędzie oceny wartości periodyków - ich merytorycznej jakości i siły oddziaływania w świecie nauki.

Wśród wymienionych czasopism, należących do stworzonej w 2016 r. na naszej Uczelni grupy Editors' Club, znajdują się tytuły zajmujące w rankingach pozycję w pierwszym kwartylu Q1 i wiodące w swoich dziedzinach.
Są to:

"Leukemia” (Associate Editor - prof. Mariusz Ratajczak, categories - Hematology, Oncology)

"Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology” (Associate Editor - prof. Lidia Rudnicka, category - Dermatology)

“Stem Cell Reviews and Reports” (Editor-in-Chief  - prof. Mariusz Ratajczak, category - Medicine, Research & Experimental)

“European Journal of Clinical Investigation” (Section Editor - dr Marcin Krawczyk, category - Medicine, General & Internal)

 

W grupie wydawanych w Polsce czasopism na trzecim miejscu (spośród 143 uwzględnionych w zestawieniu) znalazło się „Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis” kierowane przez prof. Andrzeja Górskiego związanego z naszą Uczelnią. IF czasopisma to 3,200.

Aktualne informacje o Editor’s Club dostępne są na stronie Biblioteki Głównej WUM https://biblioteka.wum.edu.pl/node/1006

 

Printer Friendly, PDF & Email