ABM dofinansuje projekt badawczy naszych naukowców

Data dodania: 29.06.2020
Projekt „EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)” zainicjowany przez naukowców Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo–rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. Wartość wsparcia to 30 084 379,80 zł.  

Kierownikami zwycięskiego projektu są dr hab. Jolanta Siller-Matuła oraz prof. Marek Postuła z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, zaś w Komitecie Naukowym badania zasiada prof. Krzysztof J. Filipiak z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM. Okres realizacji projektu to: 1.09.2020 – 31.12.2025 r.

Badanie EMPATHY jest badaniem III fazy, ogólnokrajowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym. Jego celem jest ocena wpływu inhibitorów SGLT-2 (empagliflozyny lub dapagliflozyny) na chorobowość oraz śmiertelność u 1464 pacjentów przyjętych do szpitala z powodu ostrej niewydolności serca ze zmniejszoną frakcją wyrzutową (HFrEF).
       
Poza oceną kliniczną zaplanowano również złożoną analizę biochemiczną z użyciem najnowszych technologii laboratoryjnych, której celem jest poznanie molekularnych mechanizmów działania leków u pacjentów z niewydolnością serca.
W projekcie udział bierze 14 partnerów:              
1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego                             
2. Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie
3. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi            
5. Gdański Uniwersytet Medyczny          
6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim
7. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
8. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu             
9. Klinika Kardiologii Interwencyjnej, Instytut Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Krakowie      
10. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu  
11. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku          
12. Śląski Uniwersytet Medyczny             
13. Medical University of Vienna              
14. Medical University of Graz   

Niekomercyjne badania kliniczne koncentrują się głównie na analizie skuteczności leków będących już na rynku. Analiza obejmuje różne populacje chorych lub wskazania inne od pierwotnego. Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem farmaceutycznym, niekomercyjne  badanie kliniczne to takie badanie, w którym właścicielem danych uzyskanych w trakcie pracy  naukowców jest sponsor, będący uczelnią lub inną placówką naukową posiadającą uprawnienie do nadawania stopni naukowych. Sponsorem może być także podmiot leczniczy, badacz, organizacja pacjentów, organizacja badaczy lub inna osoba fizyczna lub prawna bądź też jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której celem działalności nie jest osiąganie zysku w zakresie prowadzenia i organizacji badań klinicznych czy też wytwarzania lub obrotu produktami leczniczymi.