Przedstawiciel WUM w Zarządzie Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych

Data dodania: 22.06.2020
20 czerwca br. podczas Zjazdu Wyborczego Doktoranckiego Forum Uczelni Medycznych, który odbył się w formie online, lek. Carlo Bieńkowski, doktorant w Klinice Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM, został w wyniku głosowania przewodniczącym Forum w kadencji 2020/2021.

Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych jest gremium skupiającym wszystkie samorządy doktorantów z jednostek prowadzących kształcenie doktorantów w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, zrzeszonych w Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych oraz doktorantów Wydziału V Polskiej Akademii Nauk.

Celem działania Forum jest m.in. reprezentowanie środowiska doktorantów uczelni medycznych, wymiana informacji i doświadczeń oraz realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych. Forum współpracuje także z organizacjami doktoranckimi i studenckimi, wspiera samorządność doktorantów uczelni medycznych oraz wydaje opinie w imieniu swojego środowiska.


Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM