Młodzi naukowcy z WUM ze stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Data dodania: 24.06.2020
17 czerwca br. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Wojciech Murdzek wyłonił 200 laureatów stypendium dla młodych naukowców. Wśród stypendystów znalazło się 4 reprezentantów naszej Uczelni.

Stypendium otrzymają:
- Dr hab. Monika Ewa Czerwińska z Katedry Farmakognozji i Molekularnych Podstaw Fitoterapii WUM
- Lek. Kinga Ngoc Jaworska z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Eksperymentalnej WUM
- Dr Piotr Sobieraj z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii UCK WUM
- Dr Bartłomiej Zalewski z Kliniki Pediatrii UCK WUM

Osobami uprawnionymi do ubiegania się o stypendium byli doktoranci lub nauczyciele akademiccy nie posiadający stopnia doktora lub osoby posiadające stopień doktora, od którego uzyskania nie upłynęło 7 lat. Wnioski oceniane były metodą punktową. Zespół oceniający kierował się rangą osiągnięć laureatów i wybitnymi cechami ich działań. Pod uwagę brano m.in. autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, monografii lub rozdziału w monografii, prowadzone granty, uzyskane patenty, nagrody, stypendia zagraniczne, odbyte staże zagraniczne czy dorobek artystyczny.
200 młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, zostało wyłonionych spośród 1793 wnioskodawców. Miesięczna wysokość stypendiów to 5.390 zł.

Lista stypendystów: https://www.gov.pl/web/nauka/200-mlodych-naukowcow-otrzyma-stypendia-mi…