Nasz naukowiec w gronie konsultantów wojewódzkich

Data dodania: 18.05.2020
16 maja br. prof. Katarzyna Życińska – kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej została powołana przez Wojewodę Mazowieckiego – Konstantego Radziwiłła na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny rodzinnej. Będzie to kolejna kadencja Profesor na tym stanowisku.

Rolą konsultantów wojewódzkich, których powołuje wojewoda mazowiecki w porozumieniu z ministrem zdrowia, jest m.in. przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz nadzór nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego. Zadaniem konsultantów jest też przygotowanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach.

 

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji