I Katedra i Klinika Kardiologii UCK WUM członkiem innowatorskiego projektu TeleCheck-AF

Zespół lekarzy z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego, dołączył do projektu TeleCheck-AF, w ramach którego pacjenci z zaburzeniami rytmu uzyskują możliwość nieodpłatnego korzystania z aplikacji monitorującej rytm serca.

Głównym badaczem w ramach projektu w Oddziale Elektrokardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM jest dr. n. med. Piotr Lodziński.

Celem projektu TeleCheck-AF jest wsparcie diagnostyki nieinwazyjnej zaburzeń rytmu serca podczas pandemii COVID19 oraz publikacja wyników analizy retrospektywnej uzyskanych danych. Jego twórcami są: Dominik Linz z Department of Cardiology z Maastricht University Medical Centre, Nikki Pluymaekers z Maastricht University Medical Centre oraz Jeroen Hendriks z Flinders University. Obecnie w projekcie uczestniczy 27 ośrodków klinicznych z 9 krajów Europy.

W trakcie pandemii COVID-19 dostęp do bezpośrednich konsultacji kardiologicznych oraz monitorowania rytmu serca został istotnie ograniczony. Tradycyjne konsultacje zastąpiono różnymi formami telekonsultacji (np.telefonicznymi, czy wideokonsultacjami), które mają na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zarówno wśród pacjentów, jak i personelu medycznego. Jednym z nowatorskich rozwiązań, umożliwiających nadzór medyczny nad stanem pacjenta na odległość, jest aplikacja FibriCheck stworzona w ramach TeleCheck-AF. FibriCheck jest zarejestrowanym wyrobem medycznym, służącym do detekcji migotania przedsionków i monitorowania częstości rytmu serca. Zaletą korzystania z aplikacji jest to, że nie wymaga ona dodatkowego sprzętu medycznego oprócz smartfona.  W ramach uczestnictwa w projekcie TeleCheck-AF ze wspomnianej aplikacji skorzystają pacjenci Poradni Kardiologicznej UCK WUM.

Więcej informacji na temat projektu - Strona Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
https://www.escardio.org/Education/COVID-19-and-Cardiology/m-health-app…

Twitter:
#TeleCheckAF

Strona projektu TeleCheck-AF: http://www.telecheck-af.com/

 

 

Grafika: fibricheck.com