Zarządzenie Rektora nr 78/2020 z dnia 27.04.2020 r.