Prof. Zbigniew Gaciong nowym Rektorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

21 kwietnia 2020 r. Uczelniane Kolegium Elektorów wybrało prof. Zbigniewa Gacionga na Rektora WUM na kadencję 2020-2024. Za kandydaturą prof. Zbigniewa Gacionga głosowało 118 elektorów, 80 było przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Zbigniew Antoni Gaciong urodził się 17 grudnia 1955 w Warszawie. Jest profesorem nauk medycznych, nauczycielem akademickim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalności naukowe: choroby wewnętrzne, nadciśnienie tętnicze. Ukończył I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie, na którym uzyskał również stopień doktora habilitowanego (1992) oraz tytuł profesora RP (1996).

Prof. Zbigniew Gaciong - od 1998 r. jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii WUM. Profesor wchodzi także w skład Rady Dyscypliny Nauk Medycznych WUM (Nauki Medyczne Kliniczne Niezabiegowe). Jest również członkiem Rady Doskonałości Naukowej w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu - w dyscyplinie nauk medycznych.

W latach 1996–2002 był prodziekanem I Wydziału Lekarskiego, w 2002–2005 prodziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. W latach 2005–2012 dziekanem Centrum Kształcenia Podyplomowego. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Personalizowanej.

Prof. Zbigniew Gaciong należy do licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych (m.in. Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, High Blood Pressure Council – American Heart Association). Był pierwszym delegatem Polski do Europejskiego Stowarzyszenia Specjalizacji Medycznych (UEMS), a w kraju pełnił funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych (2002‒2009).

Biuro Prasowe
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

 

Wystąpienie kandydata na Rektora WUM - prof. Zbigniewa Gacionga w dn. 21 kwietnia 2020 r. 

 

Wystąpienie kandydata na Rektora WUM - prof. Mirosława Wielgosia w dn. 21 kwietnia 2020 r. 

 

 

Fot. Michał Teperek, Dział Fotomedyczny WUM