Zootechnik w Pracowni Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii