Uchwała nr 20/2020 Senatu WUM w sprawie wyrażenia poparcia dla nieprzeprowadzania wyborów Prezydenta RP, wyznaczonych na 10 maja 2020 r.