Nasi naukowcy we władzach Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych

Data dodania: 30.03.2020
Przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na czele z dr. hab. Filipem M. Szymańskim z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, znaleźli się we władzach Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych (PTChC). 

Dr hab. Filip Szymański objął stanowisko Prezesa Towarzystwa. Swoją funkcję, podobnie jak inni przedstawiciele Władz Towarzystwa, będzie pełnił przez 6 lat.
Członkiem Zarządu Głównego organizacji została także prof. Małgorzata Olszewska z Katedry i Kliniki Dermatologicznej, sprawująca także funkcję Prodziekan ds. Studenckich III - IV roku Wydziału Lekarskiego oraz Anna E. Płatek z Katedry i Zakładu Patologii Ogólnej i Doświadczalnej, która objęła stanowisko sekretarza Zarządu.

Głównymi celami PTCHC są profilaktyka i zwalczanie chorób cywilizacyjnych oraz promocja i ochrona zdrowia w tym zakresie. Działanie Towarzystwa obejmuje także upowszechnianie wiedzy o postępach w diagnozowaniu i leczeniu chorób cywilizacyjnych wśród lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia, a także  inicjowanie i wspieranie badań naukowych w dziedzinie chorób cywilizacyjnych oraz krajowej i międzynarodowej wymiany naukowej. Celem Towarzystwa jest również współdziałanie z parlamentem, administracją państwową, samorządową, mediami oraz innymi podmiotami i organizacjami w usprawnianiu opieki medycznej w Polsce oraz współudział w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych kadry medycznej (lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia) w zakresie chorób cywilizacyjnych.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji

 

Fot.: <a href="https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie-wektory/medyczny">Medyczny zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com</a>