Zarządzenie Rektora nr 61/2020 z dn. 26.03.2020 r.

Data dodania: 26.03.2020
Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem Rektora nr 61/2020 z dn. 26.03.2020 r. w sprawie aktualizacji Zarządzenia Rektora nr 52/2020 z 16 marca 2020 r. dotyczącego zawieszenia obowiązku poddawania się badaniom medycyny pracy oraz sposobu przeprowadzania szkoleń BHP w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności WUM.