Technik w Katedrze i Zakładzie Biologii Ogólnej i Parazytologii