Kierownik Sekcji Obsługi Umów Cywilnoprawnych w Dziale Płac