WUM z pomocą medyczną dla mieszkańców Papui-Nowej Gwinei

Data dodania: 14.02.2020
Prof. dr hab. n. med. Bożena Kociszewska-Najman – Kierownik Kliniki Neonatologii UCK WUM oraz Dyrektor Uczelnianego Studium Doktoranckiego zainicjowała medyczną współpracę naszej Uczelni z Rządem Papui-Nowej Gwinei. Dzięki znajomości pani profesor z dr. n. med. Norbertem Rhelis, w lipcu 2020 r. zostanie zorganizowana pierwsza misja medyczna do Dystryktu Esa’Ala na Morzu Salomona w Papui-Nowej Gwinei, w której wezmą udział przedstawiciele Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Populacja Esa’Ala liczy około 60 tys. mieszkańców. Jak informuje dr n. med. Norbert Rhelis - lekarz chorób zakaźnych, Polak na stałe mieszkający w Papui-Nowej Gwinei i pracujący w tamtejszym rządzie: „Ludność Prowincji Esa’Ala boryka się z biedą i ubóstwem, pozbawiona jest dostępu do bieżącej wody i energii elektrycznej oraz praktycznie całkowitego dostępu do opieki medycznej. 

Fundacja „Pomoc z Polski” utworzona przez dr. n. med. Norberta Rhelis i lek. okulistę Dariusza Tuleję, pomoże w organizacji opieki zdrowotnej w tym dystrykcie. Tegoroczne działania będą miały na celu przeprowadzenie ogólnych badań lekarskich noworodków i dzieci, jak również badań okulistycznych całej populacji dystryktu Esa’Ala. Patronat honorowy nad tą niezwykle trudną, ale jednocześnie bardzo potrzebną i ważną dla społeczności Papui-Nowej Gwinei misją objął Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś. Wyjazd z pomocą medyczną odbywa się na zaproszenie Rządu Papui-Nowej Gwinei, reprezentowanego przez Premiera - Sir. Davisa Stevena, LLB, MP, który zobowiązał się do zapewnienia ochrony wolontariuszom przez lokalną policję i wojsko.

W misji medycznej w Papui-Nowej Gwinei Warszawski Uniwersytet Medyczny reprezentować będą: prof. Bożena Kociszewska-Najman (kierownik projektu), dr n. med. Piotr Maciejewicz (asystent Kliniki Okulistyki UCK WUM), Karol Taradaj (student VI roku kierunku lekarskiego WUM i doktorant Kliniki Okulistyki UCK WUM) oraz Tomasz Ginda (student VI roku kierunku lekarskiego WUM). 
 


Okulary dla Papui-Nowej Gwinei
Akcja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego dla Papui Nowej Gwinei

 

Pomoc Uczelni przy organizacji zbiórki okularów zadeklarowali również JM Rektor - prof. Mirosław Wielgoś oraz Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju - prof. Lidia Rudnicka. W najbliższych tygodniach, dzięki osobistemu zaangażowaniu Rektora, studenci umieszczą specjalnie oznaczone pudełka do zbiórki okularów oraz rozwieszą plakaty informacyjne we wszystkich budynkach administracyjnych, dydaktycznych i Szpitalach Klinicznych WUM. Jak informują organizatorzy, do przeprowadzenia akcji tylko na wyspie Esa’Ala potrzebnych będzie około 10 tys. par okularów korekcyjnych. Przydadzą się także okulary słoneczne z filtrem, jako profilaktyka schorzeń plamki żółtej. 

Liczymy na pomoc całej społeczności akademickiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Organizatorzy akcji:

Prof. Bożena Kociszewska-Najman - Klinika Neonatologii UCK WUM
Dr n. med. Piotr Maciejewicz – Klinika Okulistyki UCK WUM
Karol Taradaj, Tomasz Ginda - Studenci Wydziału Lekarskiego

Patronat honorowy:
Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - prof. Mirosław Wielgoś

Wszystkich zainteresowanych pomocą w organizacji zbiórki okularów zachęcamy do kontaktu: Karol Taradaj (tel. 512 441 587) i Tomasz Ginda (660 423 372).

 

"Plakat promujący akcję okulary dla Paupi Nowej Gwinei"

Zdjęcia: dr n. med. Norbert Rhelis


 

Printer Friendly, PDF & Email