XIII Konferencja Naukowa Wydziału Farmaceutycznego

„Postęp współczesnej farmacji – nauka i przemysł” to hasło przewodnie tegorocznej konferencji naukowej WF, którą zadedykowano jubileuszowi działalności naukowej i akademickiej prof. Bożenny Gutkowskiej. Wydarzenie, współorganizowane przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych, miało miejsce 24 stycznia br. w Auli Centrum Dydaktycznego.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania wszystkich gości dokonał dr hab. Marcin Sobczak – Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych. W wydarzeniu wzięli udział: Prorektor ds. Nauki i Transferu Technologii - prof. Jadwiga Turło, Dziekan Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego – prof. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska oraz byli Dziekani WF - prof. Jan Pachecka i prof. Marek Naruszewicz. Zaproszenie organizatorów przyjęli także obecni i dawni kierownicy katedr i zakładów WF, przedstawiciele uniwersytetów medycznych, w tym przewodniczący i zastępcy przewodniczących Rad Dyscyplin Naukowych, dyrektorzy i reprezentanci instytutów naukowych, władze Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, reprezentanci firm farmaceutycznych i chemicznych, Dziekani, Prodziekani i Przedstawiciele Rad Dyscyplin Naukowych naszej Uczelni.

Prof. Jadwiga Turło - reprezentująca Władze WUM odczytała list gratulacyjny JM Rektora - prof. Mirosława Wielgosia, który stwierdził, że konferencje Wydziału Farmaceutycznego należą do najważniejszych wydarzeń akademickich Uczelni, zaś tegoroczna edycja jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy współorganizowana przez Radę Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych i dedykowana damie polskiej farmacji – prof. Bożennie Gutkowskiej - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego AM w latach 1987-93 i Prorektor ds. Kadr AM w latach 1996-99. Prof. Mirosław Wielgoś podziękował  za lata pracy i wkład, jaki pani profesor wniosła w działalność Wydziału oraz całej Alma Mater.

Do uczestników wydarzenia zwrócił się także prof. Piotr Wroczyński - Dziekan Wydziału Farmaceutycznego. Nawiązując do tematyki tegorocznego wydarzenia, odniósł się do wydziałowej tradycji współpracy z przemysłem i tworzenia innowacyjnych leków. Opowiedział także o wyzwaniach edukacyjnych, przed którymi stoi Wydział oraz o tych, którym już sprostał. Laudację na cześć prof. Bożenny Gutkowskiej wygłosiła prof. Jadwiga Turło – następczyni jubilatki na stanowisku kierownika Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej. Zgromadzeni usłyszeli o wielu osiągnięciach bohaterki uroczystości na polu organizacyjnym, naukowym i dydaktycznym oraz rozlicznych funkcjach, które pełniła. Prof. Jadwiga Turło przywołała m.in. fakt utworzenia Pracowni Biosyntezy Leków, owocną współpracę z przemysłem i efektywne kierowanie Katedrą.

Słowa uznania oraz życzenia skierował do prof. Gutkowskiej także prof. Wojciech Miltyk - przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

Kolejnym punktem wydarzenia był wykład plenarny pt. „Warunki dobrej współpracy w farmacji: uczelnia-przemysł” który wygłosiła prof. Małgorzata Sznitowska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Następne wystąpienie zatytułowane „Zapewnienie biopodobieństwa - terapeutyczne przeciwciała monoklonalne” przedstawił prof. dr hab. Tomasz Grabowski z Polpharmy Biologics SA.

Druga część konferencji rozpoczęła się wykładami: „Przemysł i Uniwersytet – dwa światy czy dwa sposoby patrzenia na rzeczywistość” dr. Przemysława Dorożyńskiego z Katedry Technologii Leków i Biotechnologii Farmaceutycznej WF oraz „Receptura apteczna w pediatrii: steroid – nowa formulacja o zwiększonej lepkości” prof. Macieja Małeckiego z Zakładu Farmacji Stosowanej.
Ważnym punktem konferencji było podsumowanie dorobku naukowego WF w dyscyplinie nauk farmaceutycznych w roku akademickim 2018/2019, którego dokonał prof. Grzegorz Nałęcz- Jawecki  zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauk Farmaceutycznych.

Następnie dr hab. Joanna Kolmas oraz dr hab. Piotr Luliński – Prodziekani WF wręczyli  nagrody za dokonania dydaktyczne w minionym roku akademickim. Dyplomy otrzymali: dr hab. Łukasz Szeleszczuk, dr Marzenna Klimaszewska, mgr Dorota Gajdzis-Kuls, dr Agnieszka Kowalczyk, dr Sylwester Krukowski, dr Przemysław Kurowski, dr Justyna Kurkowiak.

Zwieńczeniem wydarzenia było spotkanie Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych.

Anna Lisicka
Biuro Informacji i Promocji WUM

 

Fot.: Michał Teperek
Dział Fotomedyczny