Ranking 100 najlepiej ocenionych nauczycieli WUM w ostatnich 5 edycjach ankiety studenckiej

Data dodania: 22.01.2020
Prezentowane zestawienie przedstawia nazwiska najwyżej ocenionych przez studentów nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Ranking został wyliczony z wyników zgromadzonych w badaniach przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat (łącznie z badaniem z roku akademickiego 2018/2019).

Jedynym kryterium umieszczenia w rankingu była liczba ocen, które poszczególni nauczyciele zgromadzili w ostatnich pięciu badaniach. Znalezienie się w rankingu wiązało się z koniecznością uzyskania: minimum 50 ocen przez nauczycieli I Wydziału Lekarskiego, II Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz minimum 30 ocen uzyskanych przez nauczycieli Wydziału Lekarsko-Dentystycznego oraz Wydziału Farmaceutycznego. Przy takich samych średnich o pozycji w rankingu decydowała liczba ocen.

RANKING NAUCZYCIELI AKADEMICKICH_plik pdf_172 kB

W ramach Systemu Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, regularnie przeprowadza się badanie opinii studentów.
Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w badaniu opinii studentów są następujące ankiety:

    Studencka ankieta oceny zajęć i nauczycieli akademickich (AOZINA)
    Studencka ankieta oceny praktyk (AOP)
    Studencka ankieta oceny warunków studiowania (AOWS)

Wszystkie ankiety są anonimowe, dostępne w Wirtualnym Dziekanacie (ssl.wum.edu.pl) i przeprowadzane zgodnie z nową procedurą badania opinii studentów WUM wprowadzoną zarządzeniem nr 92/2014 Rektora.

Ankiety zostały opracowane przez Uczelniany Zespół ds. Ankiety Studenckiej z uwzględnieniem uwag zgłoszonych przez Studentów.

Wyniki ankiet są brane pod uwagę w ocenie i doskonaleniu jakości kształcenia w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, w tym służą:

    jako jeden z elementów okresowej oceny nauczycieli akademickich
    jako jedno z kryteriów przy przyznawaniu stypendiów doktoranckich
    do wyłonienia i nagrodzenia najlepszych nauczycieli
    do identyfikacji mocnych i słabych stron procesu kształcenia
    do podjęcia wymaganych – indywidualnych i instytucjonalnych – działań doskonalących

W sprawie ankiet oraz wyników rankingu prosimy o kontakt z Biurem Jakości i Innowacyjności Kształcenia WUM: biurojakosci@wum.edu.pl.