Technik / Specjalista w Katedrze Chemii Analitycznej i Biomateriałów