Naukowiec WUM będzie reprezentował Europejskie Towarzystwo Transplantacji Krwi i Szpiku

Data dodania: 21.01.2020
Dr Jarosław Biliński z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM został wybrany Młodym Ambasadorem Europejskiego Towarzystwa Transplantacji Krwi i Szpiku (European Society for Blood and Marrow Transplantation EBMT).

Młodzi Ambasadorowie to wąskie grono profesjonalistów wybierane corocznie przez władze EBMT spośród lekarzy, naukowców i pielęgniarek do 35 roku życia. W trakcie oceny kandydatur pod uwagę brane są takie kryteria jak: kwalifikacje akademickie, osiągnięcia i zaangażowanie w rozwój transplantacji komórek krwiotwórczych i terapii komórkowej. Pełniący tę funkcję budują fundamenty młodej społeczności EBTM poprzez m. in promocję dorocznych spotkań EBMT wśród swoich kolegów oraz aktywny udział w sesjach i relacjonowanie ich.

European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) jest organizacją non-profit, która została założona w 1974 roku, aby umożliwić naukowcom i lekarzom zajmującym się klinicznym przeszczepem szpiku kostnego dzielenie się swoimi doświadczeniami i rozwijanie wspólnych badań. W ostatnim czasie zakres działania tej organizacji poszerzył się o pracę w dziedzinie terapii komórkowej.

 

Fot. Jarosław Biliński (@JaBilinski) | Twitter