"Dziecko we mgle" - rozmowa z dr. hab. Wojciechem Feleszko z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego UCK WUM

Data dodania: 02.01.2020
Zanieczyszczenie powietrza, a dokładnie pyły zawieszone PM2,5 i PM10 stanowiące kluczową grupę czynników wpływających na formowanie się zjawiska smogu, ma negatywny wpływ na nasze zdrowie. Do najczęściej zauważalnych skutków zdrowotnych oddychania brudnym powietrzem należą dolegliwości układu oddechowego, ale smog ma również negatywny wpływ na układ krwionośny oraz układ nerwowy.

Wyniki badania "Wpływ stężenia pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na występowanie dolegliwości górnych dróg oddechowych u dzieci w wieku 3-12 lat”" - pierwszego ogólnopolskiego badania epidemiologicznego zrealizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, firmę ARC Rynek i Opinia oraz Politechnikę Warszawską, jasno pokazują, że w miejscach z najwyższym stężeniem pyłów PM2,5 i PM10 dzieci częściej kaszlą, kichają, mają katar oraz objawy alergii wziewnej. Co więcej, na tych obszarach liczba dzieci z astmą jest czterokrotnie wyższa niż tam, gdzie zanieczyszczeń jest najmniej.

O negatywnych następstwach oddychania smogiem na zdrowie dzieci opowiada dr hab. Wojciech Feleszko z Kliniki Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego UCK WUM w rozmowie z Ewą Pągowską, na łamach „Wysokich Obcasów” (nr 51 z 21.12.2019).

Zachęcamy do lektury wywiadu!