Kardiolodzy z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM z sukcesem zastosowali kolejny bezelektrodowy stymulator serca u tego samego pacjenta

Kardiolodzy z I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, kierowanej przez prof. Grzegorza Opolskiego z sukcesem wykonali zabieg dołożenia kolejnego bezelektrodowego stymulatora serca u pacjenta, u którego podobny stymulator implantowano niespełna trzy lata temu, a obecnie jego baterie wyczerpały się.

U 75-letniego pacjenta z zaburzeniami rytmu serca o typie bradykardii, u którego niecałe trzy lata temu implantowano stymulator bezelektrodowy, elektrofizjolodzy z I Katedry i Kliniki Kardiologii: prof. Marcin Grabowski i dr med. Marcin Michalak, dołożyli kolejny stymulator typu Micra. Zabieg jest prawdopodobnie jednym z pierwszych na świecie i pierwszym w Polsce, podczas którego z powodzeniem dodano kolejne urządzenie typu Micra. Zabieg przebiegł bez powikłań i bez problemów technicznych w działaniu nowego urządzenia.

Stymulatory bezelektrodowe to urządzenia najnowszej generacji. Obserwacje pierwszych pacjentów, u których implantowano te aparaty nie przekraczają kilku lat. Doniesienia o podobnych zabiegach będą dopiero się pojawiać, ponieważ konieczność zastosowania dodatkowych urządzeń u pacjentów, u których wcześniej implantowano tego typu urządzenia to kwestia najbliższego czasu. W przypadku tych urządzeń problematyczne może okazać się nie tylko techniczne umiejscowienie w komorze serca (obok dotychczasowego aparatu), ale także potencjalne interakcje mogące zaburzać funkcjonowanie nowego urządzenia.